EVA BRODSKÁ

GOBELÍNY

EVA BRODSKÁ

je autorka monumentálních tkaných obrazů, které tvoří tradiční gobelínovou technikou. Jako materiál používá vlnu, často v kombinaci se sisalem. Její výtvarný jazyk se vyznačuje až minimalistickou střídmostí. Kromě gobelínu se věnuje akvarelu a grafice.

Eva Brodská spojuje malířskost a textilnost v jednotný celek, přesněji: zpodobňuje svět malířsky, ale rukopisem ryze textilním. Je svérázný a výrazný, nikdy však okázalý, ba mám za to, že čím dál méně nápadný. Působí méně hmotně. A světelněji.

Jaromír Zemina

S pokorou nachází světlo v krajině i v sobě. Cit pro míru a řád mimoděčně vstupuje do jejích kreseb i gobelínů. Je zde voda, zrcadlící nebe i odlesky světla, krajina, kterou čas obdařuje sta podobami. Smysl pro prosté a jednoduché, pravé a pravdivé. Vše na hranici nejistoty. Barevná škála je střízlivá, ale jasná. Neuchopitelné ticho a světlo je všude.

Jiřina Kumstátová